Success of Murine embryo transfer increased by a modified transfer pipette

Zheng Zhang, L. V. Xiaoyan, Yidong Wang, Ye Chen, Rong Zheng, Huan Sun, Guohui Bian, Yan Xiao, Qingwei Li, Qiutan Yang, Jianzhong Ai, Jingjing Duan, Ruizhi Tan, Yuhang Liu, Yang Yang, Yuquan Wei, Qin Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Success of Murine embryo transfer increased by a modified transfer pipette'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology